Zapraszamy na nową stronę internetową Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim

pssestargardszczecinski.pis.gov.plPaństwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia Publicznego. Celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest więc ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, zapobieganie chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, dla której organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 568 na wykonywanie badań żywności, wody, środowiska pracy oraz badania kału w kierunku schorzeń jelitowych.